Thủ tướng tiếp Thống đốc tỉnh Saitama, Nhật Bản

10%