Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp một số doanh nghiệp Nhật Bản

10%