Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch điều hành Diễn đàn kinh tế thế giới

10%