Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản

Hoạt động

10%