Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với tỉnh Thanh Hóa

10%