Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị xúc tiến đầu tư Đồng Tháp

10%