Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Thái Nguyên

10%