Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến tổng thống Singapore

Hoạt động

10%