Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các cựu chiến binh mặt trận Tây Nguyên

10%