Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập hội kiến trúc sư Việt Nam

Hoạt động

10%