Thủ tướng kêu gọi người dân nói không với rác thải nhựa

10%