Thủ tướng dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông năm 2019

10%