Thủ tướng dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại Thái Nguyên

10%