Thủ tướng dự Hội nghị tổng kết năm 2018 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

10%