Thủ tướng dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Ủy ban Công tác về tổ chức phi chính phủ nước ngoài

10%