Thủ tướng dâng hương các đồng chí cố lãnh đạo Đảng, Nhà nước

10%