Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm Công ty cổ phần chè Biển Hồ, Gia Lai

10%