Su-27 vừa hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga, vừa xua đuổi F-18 của NATO

Thế giới

10%