Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn trả lời về việc thực hiện cưỡng chế, thu hồi đất của dân

Xã hội

10%