Nhìn lại một năm thực hiện “sứ mệnh” của Thủ tướng và Chính phủ.

10%