Kỳ tích thập kỷ và dấu ấn kiến tạo năm 2018 của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

10%