Kiểm điểm tập thể UBND TP.HCM về sai phạm ở Thủ Thiêm

10%