Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Nhật Bản tại Tokyo

10%