Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc triển khai nhiệm vụ năm 2017 cùng Bộ công thương

Hoạt động

10%