Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng bí thư, chủ tịch nước Lào

10%