Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thứ trưởng Thương mại Hoa Kỳ

Hoạt động

10%