Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại sứ Đan Mạch

10%