Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Singapore

10%