Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại mít tinh kỷ niệm 45 năm chiến thắng 'Hà Nội Điện Biên Phủ trên khôn

10%