Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Học viện Quốc phòng cần đạt tầm cỡ khu vực và Quốc tế"

10%