Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC

10%