Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Thái Nguyên

Hoạt động

10%