Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Thủ tướng Canada tham dự họp báo

10%