Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Tokyo, Nhật Bản

Hoạt động

10%