Ông Võ Văn Thưởng nói về vụ việc ở huyện Mỹ Đức

10%