Thủ tướng: 'Một số tỉnh còn chủ quan trong giữ an ninh trật tự'

10%